eXtaZis PaintBall - Nyíregyháza

Adatkezelési tájékoztató

Melyben tájékoztatjuk Tisztelt Látogatóinkat/Felhasználóinkat

www.extazispaintball.hu weblap (továbbiakban Weboldal)

– az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi rendeletének (GDPR) – megfelelő adatkezelési tevékenységének szabályairól.

Adatkezelő adatai:

CyberBanan 2.0 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Röviditett cégnév: CyberBanan 2.0 Kft.
 • Ügyvezető: Berencsi Zoltán
 • Telefon: +36 - 70 - 536-0601
 • Internet cím: www.cyberbanan.hu
 • Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Székhely: 4492 Dombrád, Kossuth L. u. 74.
 • Adószám: 14203787-1-15
 • Közösségi adószám: HU14203787
 • Cg.: 15-09-072309
 • Bankszámlaszám: 10918001-00000053-48260015 - Unicredit Bank

Vállalkozásunk tiszteletben tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő alapvető jogát, ezért az alábbiakban részletezzük az Ön által a Weboldalon megadott, illetőleg az Önnel kapcsolatba hozható személyes adatai kezelésének módjáról. Az adatkezelési tájékoztatóban bemutatjuk az adatok kezelésének jogalapját, célját, tárolási idejét, módját, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinket, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeit.

Az adatkezelési tájékoztató a Weboldalra, illetve az ezen keresztül értékesített szolgáltatásokra érvényes. Felhasználó/látogató jelen tájékoztató keretében: az a természetes személy, aki Weboldalunkat felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat.

Játékban résztvevő az, aki a Paintball pályán a játékban részt vesz.

A fent meghatározott internet címen elérhető Weboldalt üzemeltető Adatkezelő szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtja. A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

A kapcsolatfelvétel és az időpontfoglalás során megadott adatokat a levelezőrendszerünkben kezeljük, melyhez a tárhelyet és az adatai biztonsági védelmét honlapunk üzemeltetése során biztosítjuk.

Az Adatkezelési tájékoztató letölthető a Weboldal Adatkezelési tájékoztató menüjéből, illetve megtalálható fenti címen található telephelyünkön.

Személyes adatkezelési tevékenységek

Tájékoztatjuk, hogy automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt és profilozást nem végzünk.

1.1 A www.extazispaintball.hu oldal megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

A honlapon közzétett tartalom minden látogató számára személyes adatok megadása nélkül érhető el.

A honlap a látogatásokról automatikusan statisztikai adatokat gyűjt: a látogató IP címe, a látogatás időpontja, a meglátogatott oldalak, értékelések. Ezen adatok megismerése során nem azonosítunk be magánszemélyeket. Az adatokat a honlap eredményeinek elemzésére, a szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére és a biztonságos működtetés ellenőrzésére használjuk.

1.2 Weboldalon történő időpontfoglalás

A Weboldalon történő időpontegyeztetés céljából, az e célra rendszeresített űrlapon az Ön által önként megadott alábbi adatokat kezeljük: név, telefon, e-mail. A szolgáltatás megfelelő színvonalú biztosítása érdekében kötelezően megadandó adatok: az alkalom, korosztály, időpont, létszám, nemek aránya, a Weboldalról/szolgáltatásról való tudomásszerzés módja.

Adatkezelésünk jogalapja az a szerződéses jogviszony, amely közöttünk az Ön megrendelésével létrejön (távollévők között létrejött szerződés, ezért adatai kezeléséhez további jóváhagyása nem szükséges). Fenti adatok alapján teljesíti az Adatkezelő az időpont teljesítését.

Szerződésünk keretében kezelt adatait a szerződés létrejöttétől számított 5 évig kezeljük levelezőrendszerünkben.

1.3 Foglaló megfizetése díjbekérő alapján

Az időpontfoglalás menüben megtalálható űrlapon megadott adatok alapján a választott időpontot írásban, e-mail útján egyeztetjük, melynek során a foglaló megfizetésére vonatkozóan e-mailben díjbekérőt küldünk. Az időpont véglegesítésére a foglaló befizetésének beérkezését követően van lehetőség. A foglaló beérkezésének ellenőrzésére a név, számlaszám, teljesítés időpontja, a foglaló összege, és a közlemény adatait használjuk. Az adatkezelés jogalapja az időpontfoglalással Felek között létrejött szerződés, az adatait a szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeljük.

1.4 Kapcsolattartás

A kapcsolattartás menüben megadott elérhetőségen lehetősége van szolgáltatásunkról tájékoztatást kérni, kérelemmel vagy panasszal élni. A kapcsolatfelvétel céljából létrehozott menüpontban található űrlapon megadott adatait (nevét, e-mail címét és telefonszámát, valamint egyéb, Ön által megadott információkat) a levelezőrendszerünkben az adatkezelési cél megvalósulásáig tároljuk, azt követően az adatok törlésre kerülnek. Az adatkezelés jogalapja a megkeresések megválaszolásához fűződő jogos érdekünk.

Panasz beérkezése esetén a vásárlók könyvében, vagy egyéb módon (postai, e-mailben) megtett panasz során megadott adatait bizalmasan kezeljük. Az adatok forrása az Ön által benyújtott panasz, név, e-mail cím, vagy postacím. A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően, a beérkezett panaszokat, panaszkezelési célból 5 évig tároljuk elektronikusan vagy papír alapon. Az adatkezelés jogalapja fogyasztóvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségünk.

1.5 Szolgáltatás igénybe vétele során kezelt adatok

A játékban résztvevők a szolgáltatásunk igénybevételével kapcsolatos adatait az elszámoláshoz és a szolgáltatás díjának megfizetéséhez használjuk fel (átvett eszközök elszámolása, felhasznált lőszerek/extrák megfizetése). Ezen adatok a szerződés teljesítését követően megsemmisítésre kerülnek.

A játékban résztvevő csapatokról fénykép- és/vagy videofelvételeket készítünk, és teszünk közzé vállalkozásunk üzleti oldalain (az extazispaintball.hu, illetve facebook üzleti oldalon), ehhez fűződő jogos érdekünk alapján. Az érdekmérlegelési tesztet elvégeztük, melynek során összevetettük a Vállalkozás adatkezeléshez fűződő jogait és az érintettek képmáshoz való jogát. Megállapítottuk, hogy a Vállalkozás adatkezeléshez fűződő érdeke jogszerű, az adatkezelés szükséges és arányos, az érintettek személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogaira nem jelent kockázatot. A fényképek szereplői a védőfelszerelésben nem azonosíthatók. Fejvédő nélküli fényképek közzétételéhez a játékosok erre vonatkozó önkéntes, egyértelmű és hozzájárulása esetén kerül sor.

16. év alatti játékos nevében annak törvényes képviselője (nagykorú képviselője/kísérője) nyilatkozik az e-mail cím megadásáról, és a fényképfelvételek felhasználásáról.

1.6 Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben Ön a Paintball pályán az e-mail címét írásban önként megadja, az erre szolgáló, a pályán nyújtott előzetes írásbeli tájékoztatás értelmében, hozzájárul ahhoz, hogy részére hírlevelet küldjünk akcióinkról, újdonságainkról, nyereményjátékainkról.

Hírlevélre a Weboldal látogatói is feliratkozhatnak úgy, hogy a Weboldalon az erre szolgáló mezők kitöltésével feliratkozik a hírlevélre, és megadja e-mail címét.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a hírlevélre feliratkozáskor megjelenő jelölőnégyzet kipipálásával adhatja meg, vagy külön papír alapú nyilatkozat kitöltésével és aláírásával adhatja meg. Ezzel Ön kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban illetve a szerződésben/nyilatkozatban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, tehát az Ön döntésén alapul. Amennyiben nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár Önre nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. A közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevétele nem feltétele bármely más szolgáltatásunk igénybevételének.

Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti. A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett közvetlen üzletszerzésünket is célozza.

A hírlevél küldése céljából kezelt adatokat az Ön erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok törlési kérelmének beérkezéséig kezeljük.

Az adatokat elkülönülő elektronikus adatkezelési listán, valamint papír alapon kezeljük és tároljuk, amennyiben jóváhagyását papír alapú szerződésen, nyilatkozaton adta meg.

A hírlevélről való leiratkozást a hírlevélben szereplő linkre történő kattintással biztosítjuk. A hírlevélküldéshez a Mailchimp rendszerét használjuk.

1.7 Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése

Vásárlásáról – erre vonatkozó igény esetén – a szolgáltatásunk igénybe vételét követően számlát állítunk ki a számlázz.hu szoftverben. A számla adatait (név, cím) jogszabályi előírásnak megfelelően 8 évig őrizzük (az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján). A személyes adatokat a vállalkozás adózási és könyvviteli feladatait ellátó könyvelő részére küldjük meg adatfeldolgozás céljából.

Számlaadatait kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítjuk.

1.8 További adatkezelések

Amennyiben az itt felsoroltakon kívül további adatkezelést kívánunk végezni, előzetesen tájékoztatni fogjuk az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Egyéb módon kezelt adatok (Cookie-k) = sütik

Valamennyi webhelyhez hasonlóan – a mi Weboldalunk is Cookie-k (Sütik), kisméretű fájlok, elhelyezésével biztosít bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat a webhely megfelelő működése, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie („süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak. A hatékony és magas felhasználói élményt nyújtó weboldalak működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet ma már minden böngésző támogat.

A legtöbb ilyen süti arra szolgál, hogy amíg Ön a honlapunkon böngészik, addig segítse Önt ebben a tevékenységében.

A sütiket a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja, mivel azok elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy honlap működőképes legyen. Ezek a beállítások minden böngészőben megváltoztathatók. Vannak továbbá olyan sütik: reklám/marketing, statisztikai célú sütik, melyeket engedélyezhet, ha szeretné, hogy a honlapunk által Önnel kapcsolatban kezelt sütik alapján aktuális híreink/hirdetéseink megtalálják Önt. A statisztikai célú adatkezelés pedig segít nekünk abban, hogy a szolgáltatásaink színvonalát növeljük, az böngészési szokások anonim statisztikai adatainak ismeretében.

Fontos tudnia, hogy a honlap használatához feltétlenül szükséges sütik esetében, ha végül úgy dönt, hogy letiltja azokat, előfordulhat, hogy nem tudja majd teljes körűen használni a honlap funkcióit és az oldal a tervezett működéstől eltérően fog viselkedni.

A sütikkel kapcsolatos információk:

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása, a felhasználók azonosítása, statisztika készítése, és a látogatók az oldalon eltöltött tevékenységeinek nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ún. munkamenet sütik a böngésző bezárásával törlődnek az Ön gépéről. A honlap használatát elősegítő sütik törlési ideje, típustól és funkciótól függően, 6 naptól 24 hónapig terjed.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni az általuk használt böngésző szoftver erre szolgáló menüpontjában.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van.

Minden egyéb hozzájárulást igénylő sütit ráutaló magatartással fogad el azzal, hogy az oldalunkon található, úgynevezett „süti sáv” megjelenése után Ön belép az oldalra és elkezdi annak böngészését.

Ezen hozzájárulását természetesen bármikor visszavonhatja a fent leírt „süti beállítások megváltoztatásával”.

Az oldalon használt sütik listáját a melléklet tartalmazza.

A Google Inc. által használt sütikről bővebb tájékoztatást itt kaphat: https://www.google.com/policies/technologies/types/ http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és a https://support.google.com/analytics/answer/2700409

Amennyiben Ön nem engedélyezi a remarketing cookie-kat, nem fog értesülni a weboldal személyre szabott hirdetéseiről.

Adatkezelés közösségi oldalakon

Az adatkezelés célja: A Facebook.com és a Twitter.com oldalon megtalálható üzleti oldalunk elérése. Időpontfoglalás esetén a felhasználót visszairányítjuk Weboldalunkra.

Az adatkezelés a Facebook.com és Twitter.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire ezen közösségi oldalak szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Érintettek köre: Akik a közösségi oldalakon Weboldalunkat megtekintik.

A közösségi oldalak üzemeltetői szolgáltatásuk révén hozzáférnek a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez, mely adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítják meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatják el a célzott reklámokat az adott eszközre.

Ha nem támogatja a sütik működését

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A felhasználó/látogató tudomásul veszi, hogy a sütik visszautasításával a Weboldal egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

Adattovábbítás

A számla adatokat az alábbi vállalkozás részére továbbítjuk:

 • Adatfeldolgozó neve: AUDIT Stúdió Kft.
 • A cég székhelye: 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Fürdő u. 18/F
 • A cég adószáma: 11986665-2-15.
 • Adatfeldolgozás célja: könyvelés, adókötelezettséghez szükséges adatfeldolgozás

Adatbiztonság

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

Az Ön személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogai

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének előírásaival összhangban Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződő jogairól szóló tájékoztatás kérése, vagy jogainak gyakorlása érdekében a fenti ügyfélszolgálati elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot.

 • Hozzáférési jog: Azaz, bármikor kérheti tőlünk, hogy tájékoztassunk, milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak azok. Természetesen az adatok megadásának törlési határidején belül.
 • Helyesbítési jog: Ha időközben megváltoznak az adatai vagy esetleg rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.
 • Törlési jog: Ha jogszabály máshogy nem rendelkezik, akkor kérheti, hogy az általunk Önnel kapcsolatban kezelt összes adatot töröljük. Ha ennek nem tehetünk eleget, értesítjük róla és azt is elmondjuk, miért nem törölhetjük azokat. Pl. számlatárolási kötelezettség esetén.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Ha jogszabály is engedi, akkor kérheti, hogy korlátozzuk az adatai kezelését. Kérheti azt, hogy ne töröljük az adatait, mert esetleg valamilyen jogos indok miatt még szükséges, hogy adatai nálunk is meglegyenek.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Kérheti azt is, hogy az általunk elektronikusan kezelt adatait kiadjuk az Ön részére, vagy külön kérés és felhatalmazás alapján adjuk át azokat közvetlenül más, az Ön által megjelölt szolgáltatónak.
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha az adatait a hozzájárulása alapján kezeljük (pl. hírlevél), bármikor joga van ezt a hozzájárulást visszavonni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy korábban jogszerűtlenül kezeltük azokat.
 • Panaszjog: Amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz (NAIH).
 • Tiltakozási jog: Amennyiben az adatait jogos érdeken alapulva kezeljük, külön tiltakozhat ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azonban, ha értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mi pontosan és naprakészen vezetjük azokat.

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Weboldalon külön linken kerül megjelenítésre.

Az Önről tárolt adatokat – a fenti ismertetett adatfeldolgozón kívül - más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

Panaszkezelés

Amennyiben a személyes adatait érintő észrevétele, javaslata van, további tájékoztatást igényel, vagy probléma merül fel, a Weboldalon feltüntetett kapcsolati címeken fordulhat hozzánk. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot kérjük írásban postacímünkre, vagy e-mail megküldeni. Levelére a kézhezvételtől számított 30 napon belül válaszolunk.

Joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Webhely:http://www.naih.hu/

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatónk a Weboldalon mindenki számára elérhető.

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

Nyíregyháza, 2018. május 25. napján


Vonatkozó jogszabályok, szabályzók

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),

A tájékoztatóban használatos alapfogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek a Szolgáltató minősül.

Adatkezelés: az érintett által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy a törvényben elrendelt kötelező adatkezelés (pl. szerződés teljesítése, jogi kötelezettség stb.).

Melléklet

Süti

Adatkezelés célja/jogalapja

Adatkezelés ideje
(süti „élettartama”)

www.extazispaintball.hu1260a56a15bf6c3bb1a43ebd114229e6

oldal működése/jogos érdek

munkamenet

__atssc

oldal működése/jogos érdek

1 év

__atuvc

oldal működése/jogos érdek

1 év

__atuvs

oldal működése/jogos érdek

munkamenet

__cfduid

oldal működése/jogos érdek

1 év

_dc_gtm_UA-755059-1

oldal működése/jogos érdek

munkamenet

_fbp

oldal működése/jogos érdek

2 hónap

_ga

oldal működése/jogos érdek

2 év

_gid

oldal működése/jogos érdek

2 hónap

vina-accordion-k2143

oldal működése/jogos érdek

1 hét
www.meteoblue.comlocale

oldal működése/jogos érdek

munkamenet
www.s7.addthis.com_gat

addthis.com statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

munkamenet

_ga

addthis.com statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

2 év

_gid

addthis.com statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

1 nap

loc

addthis.com statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

13 hónap

na_id

addthis.com statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

1 év

na_tc

addthis.com statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

1 év

notice_gdpr_prefs

addthis.com statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

1 év

notice_preferences

addthis.com statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

1 év

ouid

addthis.com statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

1 év

ssc

addthis.com statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

1 év

uid

addthis.com statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

1 év

uvc

addthis.com statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

1 év
www.google.com1P_JAR

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

1 hónap

__utma

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

2 év

__utmb

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

1 év

__utmd

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

munkamenet

__utmt

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

munkamenet

__utmz

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

6 hónap

_ga_tracker

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

munkamenet

_gat

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

munkamenet

_ga

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

2 év

_gid

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

1 nap

AID

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

16 hónap

ANID

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

1 év

APISID

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

2 év

CGIC

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

6 hónap

CONSENT

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

20 év

DV

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

munkamenet

HSID

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

2 év

NID

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

6 hónap

PAIDCONTENT

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

1 hónap

SAPISID

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

2 év

SIDCC

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

2 év

SID

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

2 év

SNID

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

6 hónap

SSID

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

2 év

TAID

google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás

2 hét

T

google naptár és egyéb funkciók/hozzájárulás

1 hét